Teknisk analys

Få analyser på alla aktier gratis!
 Avanza Bank (AZA) Senaste slutkurs: 336.30 (-0.40), 26 jul 2017

Chart Teknisk analys Avanza Bank (AZA)
RapporterAnalysförklaring
 
  Neutral: Pris 346.50 (20170713) [AA]
Avanza Bank föll på hög volym i samband med att bolaget redovisade sin halvårsrapport. Nedgången resulterade i att kursen nu brutit ned från den stigande trendkanalen vilket signalerar en svagare stigningstakt.
Kursen har stöd strax under dagens kurs, vid 330 och 344 kronor, vilket kan begränsa nedsidan. Fortsatt nedgång och en slutkurs under 340 kronor kommer utlösa en säljsignal från en huvudskuldra-formation på medellång och lång sikt, vilket skulle vara en signal om att pessimismen ökar och att aktien inleder ett trendomslag. Vi bör dock se en slutkurs under stödet vid 330 kronor för att detta skall ses som en klar säljsignal.
Aktien är tekniskt neutral på medellång sikt.
Rekommendation: Neutral
 
  Köp: Pris 369.10 (20170629) [AA]
Avanza Bank ligger i en stigande trendkanal på medellång sikt vilket indikerar att optimismen ökar stadigt. Fortsatt positiv utveckling innanför trendkanalen indikeras.
Kursen har utlöst en köpsignal från en rektangelformation vilket indikerar att det återigen, efter en kort tids konsolidering, råder en övervikt av optimistiskt inställda investerare. Kursen befinner sig när golvet i trendkanalen och dagens kurs kan vara en god ingångskurs.
Positiv volymbalans stärker den stigande trendkanalen på kort sikt.
Aktien är tekniskt positiv på medellång sikt.
Rekommendation: Köp
 
  Köp: Pris 358.40 (20170505) [AA]
Avanza Bank ligger i en stigande trendkanal på medellång sikt. Historiskt har aktier i stigande trendkanaler presterat en genomsnittlig överavkastning mot referenisindex på 1,9 procentenheter på tre månaders sikt. Fortsatt uppgång signaleras.
Det finns dessutom stöd ned mot golvet av trendkanalen, vid 344 kronor vilket kan begränsa nedsidan.
Insiderhandeln är positiv efter att bland annat styrelseordförande Sven Hagströmer köpt aktier till ett värde av cirka 10 miljoner kronor den 4 maj.
Aktien är tekniskt positiv på medellång sikt.
Rekommendation: Köp
 
  Svagt sälj: Pris 332.50 (20170324) [AA]
Avanza Bank har brutit den stigande trenden vilket indikerar en kommande utveckling i linje med index.
Kursen ligger strax över ett stöd vid 332 kronor och ett brott genom denna nivå kommer öppna upp för fortsatt nedgång. På kort sikt har aktien redan inlett en fallande trend och aktien försvagas kortsiktigt av negativ volyumbalans.
RSI ligger under 30 vilket innebär att det är fortsatt högt säljtryck och att en stor mängd investerare är på väg ut ur aktien.
Aktien är tekniskt svagt negativ på medellång sikt.
Rekommendation: Svagt sälj
 
  Köp: Pris 401.60 (20170124) [AA]
Avanza ligger i en stigande trend vilket indikerar att optimismen ökar och fortsatt uppgång innanför trendkanalen indikeras.
Efter att bolaget redovisat en delårsrapport den 19 januari har aggressiva köpare pressat upp kursen till en ny all-time-high. Det saknas därmed horisontellt motstånd på medellång sikt vilket indikerar att uppsidan är stor.
Positiv volymbalans, vilket innebär att aktien normalt stiger på hög volym och reagerar tillbaka på låg volym, stärker aktien på kort sikt.
Insiderhandeln är positiv efter att fyra köp rapporterats under november till och med december.
Aktien är tekniskt positiv på medellång sikt.
Rekommendation: Köp
 
  Köp: Pris 399.90 (20170105) [AA]
Avanza Bank har utlöst en köpsignal från en rektangelformation efter att har brutit ett tidigare motstånd vid 356 kronor i mitten av november. Formationen signalerar i första hand vidare uppgång till 434 kronor.
Under torsdagen bröt kursen både ett tidigare motstånd vid 392 kronor och taket i en stigande trend. Därmed signaleras en starkare stigningstakt och det finns stöd vid 392 kronor vid reaktioner tillbaka. Samtidigt saknas horisontellt motstånd på medellång sikt vilket indikerar att uppsidan är stor och dagens kurs kan vara en god ingångskurs med avseende på risk reward.
Brottet stärks av hög volym och positiv volymbalans.
Insiderhandeln är positiv efter att Sven Hagströmer rapporterat aktieköp till ett värde av 14,3 miljoner kronor den 1 december.
Aktien är tekniskt positiv på medellång sikt.
Rekommendation: Köp
 
  Köp: Pris 362.00 (20161114) [AA]
Avanza Bank ligger i en stigande trend medellång sikt som stärks av positiv volymbalans och vidare uppgång indikeras.
Den senaste veckan har aggressiva köpare pressat upp aktien genom tidigare motstånd vid cirka 344-356 kronor vilket bland annat utlöst en köpsignal från en rektangelformation. Vid reaktioner tillbaka finns stöd på dessa nivåer samtidigt som det saknas motstånd på medellång sikt vilket indikerar att uppsidan är stor.
Bland köparna finns den nytillträdde vd:n Johan Prom som rapporterat köp av aktier för strax under en halv miljon kronor. Insiderhandeln är positiv och understödjer den tekniska bilden.
Aktien är tekniskt positiv på medellång sikt.
Rekommendation: Köp
 
  Svagt sälj: Pris 307.00 (20160513) [AA]
Avanza ligger i en närmast horisontell trend på medellång sikt vilket ger signaler om en kommande sidledes utveckling. Den kortsiktiga trenden är däremot fallande vilket är ett svaghetstecken.
Tidigare stöd vid 317 kronor har brutits och det finns nu motstånd vid 317-355 kronor på medellång sikt. Stöd finns vid golvet av trendkanalen vid cirka 287 kronor.
Insiderhandeln är maximalt negativ efter att sex insynspersoner rapporterat försäljningar under maj. Fem av dessa har sålt av minst hälften av sitt totala innehav. Det signalerar att insiders tror på en kommande svag utveckling baserat på fundamentala värderingar vilket försvagar aktien.
Aktien är samlat tekniskt svagt negativ på medellång sikt.
Rekommendation: Svagt sälj
 
  Sälj: Pris 329.50 (20150605) [AT]
Säljsignal: Dubbeltopp-formation
Målkurs: 307.82
Motstånd: 340.50.
Avanza Bank har brutit ner genom golvet i en stigande trendkanal. Har också format en dubbeltopp-formation och gett signal om vidare nedgång till 308. Vid reaktion tillbaka är det nu motstånd vid 341. Aktien har stöd vid ca 276 kronor och motstånd vid ca 384 kronor. Negativ volymbalans försvagar aktien på kort sikt.
Aktien är positiv på insiderhandel.
Rekommendation: Sälj
 
  Köp: Pris 380.00 (20150410) [AT]
Avanza Bank har brutit den stigande trenden uppåt. Det signalerar en starkare stigningstakt. Positiv volymbalans stärker aktien på kort sikt. RSI är överköpt. Aktien kan lika gärna stiga vidare, och vi bör se en nedgång i RSI-kurvan innan det kan anses som en säljsignal.
Rekommendation: Köp
 
  Köp: Pris 310.50 (20150309) [MG]
Avanza Bank ligger i en stigande trend och fortsatt uppgång innanför den indikeras. Volymbalansen är positiv på medellång sikt och stärker den tekniska bilden. Vid en reaktion ner har aktien stöd vid 280 kronor.
Aktien är positiv på insiderhandel och teknisk positiv på medellång sikt.
Rekommendation: Köp
 
  Sälj: Pris 238,50 (20141001) [JCW]
Avanza har sjunkit sedan juli och brutit den stigande trenden, vilket indikerar mer horisontella rörelser. En huvudskuldra-formation har gett en säljsignal med målkursen 206 kronor eller lägre. Säljsignal från en huvudskuldra signalerar att pessimismen hos investerarna är stigande och att aktien inleder en fallande trend. Aktien bröt på onsdagen stödet vid 240 kronor, där det nu finns motstånd. Nästa stöd finns vid 214 kronor.
Negativ volymutveckling bekräftar säljsignalerna och försvagar aktien på kort sikt. Hög volym på nedgångsdagar, som under de senaste veckorna, indikerar att optimismen är sjunkande och att många investerare går ned i pris för att sälja. Insiderscoren är svagt positiv.
Rekommendation: Sälj
 
  Köp: Pris 260,50 (20140602) [JCW]
Avanza har brutit upp efter konsolidering tidigare i år. Brott upp från en horisontell trend indikerar en positiv förändring av maknadspsykologin och är en köpsignal. Vid reaktioner ned finns det nu stöd vid 250 kronor. Uppsidan är stor utan motstånd.
Positiv volymutveckling bekräftar brottet upp och stärker aktien på kort sikt. Hög volym på uppgång indikerar att optimismen är ökande och att många investerare går upp i pris för att köpa. Insiderscoren är positiv efter köp i april.
Rekommendation: Köp
 
  Sälj: Pris 242,00 (20140411) [JCW]
Avanza har brutit ned efter konsolidering i år. Aktien har brutit stödet vid 248 kronor och den stigande trenden. En dubbeltopp har gett en säljsignal med målkursen 230 kronor eller lägre. Säljsignal från en dubbeltopp-formation signalerar att pessimismen hos investerarna är ökande och att aktien inleder en fallande trend. Nedsidan är relativt stor med stöd vid 222 kronor.
Negativ volymutveckling bekräftar den senaste månadens nedgång och säljsignalen. Hög volym på nedgång indikerar att osäkerheten är ökande och att många investerare går ned i pris för att sälja. Insiderscoren är svagt positiv efter två köp i mars.
Rekommendation: Sälj
 
  Köp: Pris 259,50 (20140318) [JCW]
Avanza visar en stigande trend och vidare uppgång indikeras. Stigande trend indikerar att bolaget är inne i en positiv utveckling och att efterfrågan bland investerarna är ökande. Stöd finns vid 247 kronor medan uppsidan är stor utan motstånd.
Positiv volymutveckling under den senaste veckan stärker aktien på kort sikt. Hög volym på uppgång indikerar att optimismen är ökande och att många investerare går upp i pris för att köpa. Insiderscoren är positiv efter ett köp i mars.
Rekommendation: Köp
 
  Sälj: Pris 206,50 (20131206) [JCW]
Avanza har konsoliderats sedan oktober och brutit den stigande trenden. På fredagen bröt aktien ned och en huvudskuldra har gett en säljsignal med målkursen 198 kronor eller lägre. Nedsidan är stor med stöd först vid 173 kronor. Motstånd finns vid 221 kronor. Negativ volymutveckling bekräftar säljsignalen och trendbrottet.
Rekommendation: Sälj
 
  Köp: Pris 176,00 (20130917) [JCW]
Avanza rör sig i en stigande trend och vidare rörelser innanför den indikeras. Aktien har stigit sedan slutet av juni och en omvänd huvudskuldra-formation har gett en köpsignal med målkursen 185 kronor eller högre. På tisdagen bröt aktien motståndet vid 173 kronor, där det nu finns stöd. Vid brott upp genom det långsiktiga motståndet vid 180 kronor är uppsidan stor. Positiv volymutveckling bekräftar brottet upp och den starka uppgången den senaste månaden.
Rekommendation: Köp
 
  Neutral: Pris 150,50 (20130710) [JCW]
Avanza har klättrat sedan botten i juni och brutit den sjunkande trenden, vilket indikerar en mer horisontell utvecklnig. Aktien steg efter onsdagens rapport och har brutit motståndet vid 146 kronor, där det nu finns stöd. Hög volym bekräftar brottet upp. Ett kortsiktigt motstånd finns vid 153 kronor. Brott på antingen 153 eller 146 kronor kommer att ge en köp- respektive säljsignal. Vid brott upp är uppsidan stor med nästa motstånd vid 173 kronor.
Rekommendation: Neutral
 
  Köp: Pris 146,75 (20130521) [JCW]
Avanza har sjunkit de senaste månaderna men utvecklingen i maj har gått i sidled. Nu har aktien brutit upp genom motståndet vid 146 kronor och en rektangel har gett en köpsignal på kort sikt. Tisdagens höga volym bekräftar köpsignalen. Uppsidan är stor med motstånd först vid 164 och 173 kronor.
Rekommendation: Köp
 
  Köp: Pris 155,50 (20130124) [JCW]
Avanza har klättrat med över 18 procent i år. Aktien har brutit den fallande trenden och flera motstånd. På torsdagen bröts motståndet vid 154 kronor, där det nu finns stöd. En dubbelbotten-formation har gett en köpsignal med målkursen 187 kronor eller högre. Uppsidan är relativt stor med motstånd först vid 173 kronor. Vid reaktion ned finns stöd vid både 154 och 146 kronor. Volymutvecklingen är svagt positiv. En högre omsättning under onsdagen och torsdagen hade stärkt brottet upp och köpsignalen. Insiderscoren är starkt negativ efter en försäljning den 21 januari.
Rekommendation: Köp
 
  Neutral: Pris 146,00 (20130117) [JCW]
Avanza sjönk efter torsdagens rapport, som visade lägre vinst jämfört med 2011. Aktien återhämtade sig dock under dagen efter en svag öppning. Sedan november har aktien stigit med 20 procent men uppgången har dämpats vid motståndet vid 146 kronor. Riktningen aktien tar från stödnivåerna vid 145-146 kronor kommer att signalera fortsatt utveckling. Nedsidan är större än uppsidan då stöd finns först vid 132 kronor jämfört med motståndet vid 154 kronor. Volymutvecklingen är negativ på kort sikt. Omsättningen har varit hög under den senaste veckans nedgångsdagar. Insiderscoren är negativ efter tre försäljningar sedan juni 2012.
Rekommendation: Neutral
 
  Svagt köp: Pris 132,00 (20121219) [JCW]
Avanza har stigit bra den senaste månaden. Aktien har brutit den fallande trenden och en omvänd huvudskuldra-formation har gett en köpsignal med målkursen 140 kronor eller högre. För tillfället testar aktien motståndet vid 132 kronor. Brott upp kommer att öppna upp för uppgång mot motståndsnivåer runt 145 kronor. Vid reaktion ned finns stödnivåer runt 130 kronor, där formationen gav köpsignalen. Volymutvecklingen är positiv med stigande volym under de senaste dagarnas uppgång. Insiderscoren är svagt negativ.
Rekommendation: Svagt köp
 
  Sälj: Pris 127,75 (20121112) [JCW]
Avanza rör sig i en fallande trend och vidare nedgång indikeras. Aktien har sjunkit sedan toppen i september och brutit stödet vid 132 kronor, vilket öppnar för ytterligare nedgång. Det finns inga stöd kvar på nedsidan. Volymutvecklingen ger visst stöd till aktien med relativt låg omsättning under den senaste veckans nedgång. Insiderscoren är negativ efter försäljningar i oktober och november.
Rekommendation: Sälj
 
  Säljkandidat: Pris 131.25 (20120727) [JCW]
Avanza har marginellt brutit den fallande trenden. Aktien testar dock motståndet vid 133 kronor, vilket kan ge en reaktion ned. Volymutvecklingen är negativ, vilket försvagar trendbrottet. Insideranalyen är också negativ.
Värdering: Säljkandidat
 
  Svag säljkandidat: Pris 137.75 (20120704) [JCW]
Avanza Bank har brutit en brant fallande trend, vilket signalerar en svagare nedgångstakt. Volymtoppar och volymbottnar stämmer dock dåligt överens med toppar och bottnar i kursen, vilket försvagar trendbrottet. Aktien har brutit flera kortsiktiga stödnivåer och indikerar vidare nedgång. På medellång sikt finns stöd vid 132 kronor och motstånd vid 146 kronor. Etablerat brott på en av de nivåerna kommer att indikera fortsatt riktning. Insideranalysen är klart negativ.
Värdering: Svag säljkandidat
 

Investtech har ett samarbete med AZA. Analysen utförs automatiskt och påverkas inte av detta. Klicka för mer information >>
Få gratis och full tillgång till Investtechs analyser! Provtiden varar i 14 dagar och avslutas automatiskt helt utan förpliktelser.

Slutkurser från EDI