Teknisk analys

Insiderbarometern

Tårtdiagrammen visar förhållandet mellan antalet insiderköp och antalet insiderförsäljningar för angiven period. Grönt indikerar köp, rött indikerar försäljning.


Senaste vecka

58 % köp
60 köp
43 försäljning

Senaste månad

70 % köp
303 köp
129 försäljning

Senaste kvartalet

75 % köp
800 köp
269 försäljning

Senaste året

69 % köp
3161 köp
1401 försäljning

Insiderbarometern visar förväntningar på aktiemarknaden baserat på vad insiders i bolagen gör. Om många insiders köper, samtidigt som få säljer, är förväntningarna höga. Om en övervägande del av insiders säljer aktier, är förväntningarna låga.

Insiderbarometern visar antalet insiderköp/insiderförsäljningar senaste veckan, månaden, kvartalet och året. Insiderköpen motsvarar den gröna delen, medan insiderförsäljning står för den röda. Beräkningarna är baserade på insideraffärer rapporterade via Finansinspektionen. Bara reella insiderköp/insiderförsäljningar ingår i underlaget för barometern. Underlaget baseras alltid bara på handel med aktier, och inte på exempelvis köp av optioner eller liknande.