Teknisk analys

Insiderbarometern

Tårtdiagrammen visar förhållandet mellan antalet insiderköp och antalet insiderförsäljningar för angiven period. Grönt indikerar köp, rött indikerar försäljning.


Senaste vecka

70 % köp
38 köp
16 försäljning

Senaste månad

75 % köp
205 köp
70 försäljning

Senaste kvartalet

71 % köp
883 köp
355 försäljning

Senaste året

68 % köp
2743 köp
1317 försäljning

Insiderbarometern visar förväntningar på aktiemarknaden baserat på vad insiders i bolagen gör. Om många insiders köper, samtidigt som få säljer, är förväntningarna höga. Om en övervägande del av insiders säljer aktier, är förväntningarna låga.

Insiderbarometern visar antalet insiderköp/insiderförsäljningar senaste veckan, månaden, kvartalet och året. Insiderköpen motsvarar den gröna delen, medan insiderförsäljning står för den röda. Beräkningarna är baserade på insideraffärer rapporterade via Finansinspektionen. Bara reella insiderköp/insiderförsäljningar ingår i underlaget för barometern. Underlaget baseras alltid bara på handel med aktier, och inte på exempelvis köp av optioner eller liknande.

Insiderrapporten (2016-07-04)


Av analytiker Fredrik Tyvand, ft@investtech.com


Genomsnittsmånad bland insiders


Under juni rapporterade insiders 299 affärer i egna bolag. Affärerna fördelades med 189 köp och 110 försäljningar. Köpandelen är därmed 63 procent för juni, 11 procentenheter lägre än i maj, men samma som köpandelen senaste året. Bland de verkställande direktörerna har 12 rapporterat köp och åtta rapporterat försäljningar under juni. Köpandelen bland direktörerna är därmed 60 procent för juni.


Styrelseledamot nyttjade kursfall till att köpa aktier

Sarah McPhee, styrelseledamot i Bure Equity, köpte 2500 aktier i bolaget den sista veckan i juni. McPhee hade 1000 Bure Equity-aktier sedan tidigare, och har efter köpet aktier i bolaget för cirka 250 000 kronor. Efter detta och flera köp i maj, då bland andra vd Henrik Blomqvist köpte Bure-aktier för 350 000 kronor, är aktien maximalt positiv på insynshandel.

Insiderscoren är +100


Fem insiders köpte aktier i Swedish Match under juni

Fem insiders köpte aktier i Swedish Match under juni för sammanlagt cirka 770 000 kronor. Bland köparna är finns styrelseledamot Charlex Blixt, som investerade 270 000 kronor, och ökade sitt innehav av Swedish Match-aktier med 50 procent. Köpen ger aktien maximalt positiv på insiderhandel.

Insiderscoren är +100


Köp och försäljning i Fingerprint

Efter att styrelsen, i början av juni, meddelat att bolaget kommer byta vd från och med 1 augusti, sålde nuvarande vd i Fingerprint Cards, Jörgen Lantto, Fingerprint-aktier för runt 285 miljoner kronor, nära två tredjedelar av sitt aktieinnehav. Tillsammans med två försäljningar i maj, är aktien negativ på insynshandel, även om styrelseledamöterna Michael Hallén och Carl-Johan Von Plomgren köpte aktier för sammanlagt 250 000 kronor i juni. Hallén, som inte hade Fingerprint-aktier sedan tidigare, investerade 140 000 kronor.

Insiderscoren är -65


Negativ på insynshandel trots många köp senaste veckorna

Trots att fyra insiders i Clas Ohlson har köpt aktier i bolaget i juni, och fyra köpt aktier i maj, är insiderscoren fortfarande negativ. Detta kommer från att hela 14 Clas Ohlson-insiders sålde aktier i maj, bland dem vd och styrelseledamot Klas Balkow, som sålde för 1,3 miljoner kronor. Bland köparna i juni finner vi styrelseledamöterna Kenneth Bengtsson och Göran Näsholm, som köpte aktier för 1,48 miljoner kronor respektive 400 000 kronor. Det är därmed delad uppfattning bland insynspersonerna om dagens kurs är god köp- eller säljkurs.

Insiderscoren är -58


Vd med miljonförsäljning

Tidigt i juni rapporterade vd och styrelseledamot Johan Skoglund att han sålt 17 procent av sitt innehav av JM-aktier. Skoglund sålde 8 000 aktier för drygt 1,8 miljoner kronor. Än så länge ser vd:n ut att ha tajmat försäljningen väl, eftersom kursen föll 10 procent den första veckan efter affären. Kursen har reagerat upp sedan dess, men är fortfarande lägre än då Skoglund sålde. Detta är första insynshandeln i JM sedan två köp i februari.

Insiderscoren är -85


Vd-kollen, juni (netto köp/försäljning)

KÖP

Besqab – Anette Frumerie
Boliden – Lennart Evrell
C-RAD – Tim Thurn
Castellum – Henrik Saxborn
Electra Gruppen – Anneli Sjöstedt
Elekta – Tomas Puusepp
Elos Medtech – Johannes Lind-Widestam
Investor – Johan Forssell
New Wave – Torsen Jansson
Sandvik – Björn Rosengren
Svolder – Ulf Hedlundh
Wallenstam – Hans Wallenstam


SÄLJ

Avanza Bank – Martin Tivéus*
CLX Communications – Johan Hedberg
Collector – Stefan Alexandersson
Fingerprint Cards – Jörgen Lantto
JM – Johan Skoglund
Netent – Per Eriksson
RaySearch Laboratories – Johan Löf
Sotkamo Silver – Timo Lindborg

* sluttet som vd i juni


Investtechs Insiderrapport baseras på transaktioner av aktier, optioner och teckningsrätter. Den här rapporten omfattar transaktioner rapporterade av Finansinspektionen 1-30 juni 2016. Investtechs insiderscore går från -100 till +100.