Teknisk analys

Om Investtechs analyser
Investtechs automatiska analyser är uppbyggda på avancerade metoder inom mönsterigenkänning, statistik och matematik som har utvecklats sedan 1993. Särskild vikt läggs på trender, stöd och motstånd, kursformationer och volym.

För varje aktie och för varje tidshorisont görs det en chart med tillhörande analys. För användning av traditionell teori för teknisk aktieanalys, se Teknisk AktieAnalys - för lägre risk och ökad avkastning, tolkar datorerna vad de finner i charten. Datorerna skapar därefter både analystexten och den konkreta rekommendationen helt automatiskt. Detta gör analyserna fullständigt objektiva. Det finns alltså inte utrymme för subjektiva tolkningar, som problemet ofta är vid traditionell teknisk analys, där en analytiker ritar trender, stöd- och motståndslinjer, och sedan tolkar detta.

Rekommendationerna från de automatiska analyserna anges som Köp, Svagt Köp, Avvakta/Watch, Svag Säljrekommendation och Sälj. Ibland används emellertid också Teknisk poängsumma

Analyserna utarbetas och publiceras snarast möjligt efter börsens stängningstid, och senast före nästa dags öppning.

 

Tidshorisonter
Investtech har tre tidshorisonter för våra analyscharter och rekommendationer.
Tidshorisont Chart Investeringshorisont
Kort sikt 5 månader 1-6 veckor
Medellång sikt 18 månader 1-6 månader
Lång sikt 6 år 1-6 kvartal
Investtech har också candlestickcharts på 21 dagar. Detta, gärna i kombination med kort och medellång analyschart, anser vi är lämpligt för investeringar på 0-10 dagars sikt. Investtechs insiderhandelchart och insideranalys, gärna i kombination med medellång eller lång analyschart, anser vi är lämpligt för investeringar på 1-12 månaders sikt, även om man ibland kan handla mycket kortsiktigt baserat på insiderhandel.

För mer information om Investtech och våra analyser, vänligen kontakta oss på email info@investtech.com eller telefon +47 21 555 888.