Teknisk analys

Hjälp

Teknisk analys är läran om tillgång och efterfrågan samt investerarnas beteende i marknaden. Genom att använda parametrarna tid, pris och volym, försöker man att förutsäga den kommande kursutvecklingen.

Teorin utgår ifrån att all relevant information som marknadsaktörerna tillsammans besitter, alltid representeras i aktiekursen och att marknaden återupprepar sig själv på ett sådant sätt att man kan förutse den kommande utvecklingen. Genom olika rörelsemönster kan detta analyseras och tolkas antingen via visuella metoder eller via matematiska och statistiska modeller.

På di.se får du:

  • Teknisk analys av alla aktier på Stockholmsbörsen
  • Dagens aktie
  • Marknadskommentarer for Stockholmsbörsen
  • Marknadskommentarer for Nasdaq
  • Marknadskommentarer for Oslo
  • Sökfunktion för dina aktier

 

Investtech erbjuder ett dagligt nyhetsbrev. Som di.se-användare kan du få detta nyhetsbrev gratis. Var vänlig och gå till Investtechs websidor för att registrera dig för nyhetsbrevet.

 

De tekniska analyserna på dessa sidor har tagits fram av Investtech.com, ett oberoende analysföretag som specialiserat sig på kvantitativ aktieanalys och beteendebaserad finans.

Investtech etablerades under 1997 och jobbar med forskning inom behavioural finance. Forskningsarbetet stöttas av Norges Forskningsråd och resultaten används i våra analyser samt publiceras i flera intressanta forskningsrapporter. Här har också flera analyser testats med mycket goda resultat.

Investtechs analyser baseras på avancerade matematiska algoritmer som identifierar viktiga parametrar inom behavioural finance. Detta gör analyserna objektiva och konsekventa för vidare användning. Dessutom har analyserna tilrättalagts på ett enkelt och lättförståeligt sätt, för att snabbt kunna vara tillgängligt. Algoritmerna och de kvantitativa resultaten ger dig flera unika möjligheter till att sortera ett brett urval av aktier, index, råvaror och valuta utifrån olika kriterier som förenklar och förbättrar ditt dagliga arbete.

 

Ytterligare hjälp
Om Investtech.com
Om Investtechs analyser
Kursdiagram - pek och klick-version i eget fönster
Teknisk score och analystexter
Volatilitetsrisk och likviditetsrisk
Insideraffärer

Bok om teknisk analys, med Investtech-exempel (ny utgåva)
  Boken beskriver de viktigaste elementen i teknisk analys på ett kort och koncist sätt. Det har samtidigt lagts stor vikt på användning av konkreta exempel, så att läsaren får se teorin i praktiken och kan därmed själv fort börja använda det värdefulla verktyg som teknisk analys är.

Andra utgåva publicerades i augusti 2011, nu 150 sidor.

Pris: 249:- inkl porto. Läs mer

Ytterligare frågor?
Var vänlig och besök websidan www.investtech.se för mer information om Investtech. Om du har speciella frågor eller kommentarer om Investtechs analyser, kan du kontakta Investtech direkt genom att använda kontaktformuläret eller e-mail info_sweden@investtech.com.