Teknisk analys

Risk
Risknivån anger vilken risk man tar genom att göra en investering i en given aktie. Aktier med hög risk har stor sannolikhet för att ge dig en procentuellt stor vinst och stor sannolikhet för att ge dig ett procentuellt stor förlust. På Investtechs sidor ser vi på två olika typer av risk:

Volatilitetsrisk anger risken i förhållande till hur stora svängningar det normalt sett är i aktien. Om volatilitetsrisken är hög, vet du att aktiekursen har stora dagliga och månatliga variationer. Genom att inneha sådana aktier kan därmed värdet på dina aktier gå både kraftigt upp och ned på kort sikt.
Volatilitetsrisken beräknas genom att se på genomsnittlig skillnad mellan lägsta och högsta kurs i alla 22-dagars-perioder under de sista 395 dagarna (dvs det medellånga chartet). Detta talet kan du hitta i tabellen under chartet, som "Volatilitet" i "1-månads"-perioder.
Följande indelning används:

1-månads-volatilitet  Från  Till  Volatilitetsrisk
            0%  10%   Låg
            10%  20%   Medium
            20%  40%   Hög
            40%      Extrem

Likviditetsrisk anger risk i förhållande till hur enkelt det är att få genomfört handel i aktien. Om likviditetsrisken är hög, är det ofta stor spread mellan köpare och säljare, och det är små och få volymer som handlas. Genom att genomföra ett köp eller försäljning av en sådan aktie kan värdet på din investering gå kraftigt upp eller ned, speciellt om du ska köpa en större post och/eller har det besvärligt med att komma in eller ut.
Likviditetsrisk beräknas genom att se på genomsnittlig daglig omsättning det sista kvartalet, indelat i de sista 5 dagarna, de föregående 17 dagarna samt de föregående 44 dagarna. Dessa talen är härledda från "Volatilitet" för "1 vecka", "1 månad" och "1 kvartal" som anges i tabellen under chartet.
Följande indelning används:

Daglig genomsnittslikviditet   Likviditetsrisk
 över 1.00 mill euro/dollar     Låg
 0.10-1.00 mill euro/dollar     Medium
 0.001-0.10 mill euro/dollar     Hög
 under 0.001 mill euro/dollar    Extrem